Jak powinny leżeć panele na dachu?

Panele PV powinny być:

 • dobrze przymocowane do konstrukcji montażowej
 • ułożone estetycznie, z zachowaniem równoległości
 • przytwierdzone w odstępie min. 0,5 m od skrajów dachu
 • zamontowane w strefach nienarażonych na zacienienia
 • ustawione w optymalnej pozycji, a najlepiej:
  • skierowane na południe
  • pochylone pod kątem 30-40° do poziomu

Paneli nie montuje się na dachach:

 • wykonanych z onduliny lub płyty falistej
 • pokrytych drewnianym gontem lub azbestem.