Gdzie zamontować inwerter i jak poprowadzić do niego kable?

Od wyboru miejsca montażu falownika fotowoltaicznego w pomieszczeniu zależy zarówno wydajność energetyczna instalacji PV, jak i żywotność samego inwertera. Lokalizacja urządzenia ma również wpływ na komfort i bezpieczeństwo jego użytkowania przez domowników.

Inwerter należy zainstalować na podłożu niepalnym, w miejscu:

  • znajdującym się w bezpiecznej odległości od urządzeń grzewczych i wodnych
  • odpowiednio wentylowanym, ze względu na ciepło generowane przez falownik podczas pracy
  • wolnym od pyłu
  • niewyeksponowanym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
  • przypadającym nie niżej niż 1 m nad powierzchnią podłogi
  • niebezpośrednio sąsiadującym z sypialnią, ze względu na odgłosy działania urządzenia
  • chroniącym urządzenie przed osobami postronnymi.

Bardzo ważną kwestią jest także długość kabli między panelami PV a inwerterem. Powinny być one możliwie najkrótsze i nie przekraczać 10 m.

Kable do falownika prowadzi się trasami kablowymi, ustalonymi przez monterów z klientem przed podjęciem prac. Najczęściej puszczane są one przewodem wentylacyjnym, bądź po elewacji budynku, w zabezpieczających je osłonach, tzw. peszlach i korytkach kablowych.