Czy serwis instalacji PV jest obowiązkowy?

Tak. Instalacja fotowoltaiczna, jak każda instalacja elektryczna, wymaga przeglądu i kontroli raz na 5 lat. Powinność tę określają wymogi prawa budowlanego.