Co to jest bilansowanie?

Prosument, czyli osoba fizyczna, wytwarzająca czystą energię na własny użytek, może jej nadprodukcję wprowadzić do sieci energetycznej. W takiej sytuacji zakład energetyczny pobiera 20% od instalacji do 10 kWp lub 30% od instalacji powyżej 10 kWp.

Sposób, w jaki rozliczana jest energia elektryczna, pobierana i oddawana do zakładu elektroenergetycznego przez właścicieli systemu fotowoltaicznego, to właśnie bilansowanie.